Teenused

Autotransport

Maanteetransport on ainuvõimalik viis kauba toimetamiseks saatja uksest vastuvõtja ukseni, kasutades selleks vaid ühte veoliiki.

Autotransport on levinuim transpordiviis kõikides maailma riikides, kuna selle eeliseks on kauba peale- ja mahalaadimise kiirus, kauba kaitstus ning teenuse suhteliselt soodne hind.

Toome välja autotranspordi eelised ja puudused:

Eelised:

+ kauba toimetamine uksest ukseni

+ kiire peale- ja mahalaadimine

+ paindlikud laadimisvõimalused

+ osakoormatransport

+ suur tarnekiirus (keskmine 16km/h)

+ kauba kaitstus

+ suhteliselt soodne hind

Puudused:

- kaubaruumi väiksus (võrreldes rongide/laevadega) piirab veetavate kaubakoguste mahtu ja suurust

- mõju keskkonnale

- erinevates riikides erinevad maksud

- toll piiridel võib võtta kaua aega

- kehtib autojuhtide töö- ja puhkeaja seadus

- liiklusummikud ja -piirangud

Tänu pikaajalisele kogemusele autotranspordi vallas ja usaldusväärsetele vedajatele saame pakkuda Teile järgmisi teenuseid:

  • täis- ja osakoormate vedu Euroopast Baltikumi ja Venemaale
  • täis- ja osakoormate vedu Eestist Venemaale ja vastupidi
  • treilervedusid Euroopast Eestisse
  • ADR (ohtlike kaupade) transporti

Kuna Smartline masinaparki kuuluvad ka kaubikud siis saame pakkuda Teile:

  • jaotusveod Eesti siseselt
  • IKEA vedusid
  • Ekspressvedusid Eestis kui ka Euroopas LISAINFO: www.xprs.ee

Meretransport

Meretransport võimaldab vedada odavalt suurt kogust kaupa. SmartLine’i peamisteks töövaldkondadeks meretranspordis on konteinerveod erinevates mõõdus konteineritega ning mafi- ja kassettveod.

Eelised:

+ auto- ja lennuveost oluliselt soodsam hind (madal ühikukulu)

+ suured kaubakogused

+ võimaldab mandritevahelist vedu

Puudused:

- ajakulukas (tarnekiirus madal, 4 km/h)

- mitmekordne ümberlaadimine

Smartline’il on head koostöövõimalused erinevate laevaliinidega ning kontaktid nii Euroopas kui Aasias.

Lennutrasport

Lennutransport on kõige kiirem kaubaveo meetod – saadetis jõuab vähese ajakuluga ka kaugeimasse sihtpunkti. SmartLine’i abiga saate lähetada väikesaadetisi kõikjale maailmas.

Eelised:

+ kiirus

+ puuduvad geograafilised piirangud

Puudused:

- kõrge hind

- piiratud kaubakogused

Smartline võimaldab kliendil transportida väikesaadetisi üle kogu maailma. Meil on head kontaktid ja koostööpartnerid ning teeme koostööd Eesti suuremate lennutransporti pakkuvate ettevõtetega.

Raudteetransport

Raudteevedu on saadetise sihtpunkti toimetamiseks turvaline ja energiasäästlik viis. Meie saame Teid aidata nii tavakauba transpordi kui  ka konteinerveo osas.

Eelised:

+ võimaldab nii tavakauba kui konteinerite vedu

+ suured kaubakogused

+ pikkadel veokaugustel odav (kaugus üle 300-400 km)

+ ohutu – kõigist veoliikidest on raudteetranspordis väikseim avariioht

+ ilmastikutingimused mõjutavad seda transpordiliiki kõige vähem

+ aitab vähendada autovedude hulka ja

seeläbi muuta autoliiklust ohutumaks ja vähendada teede koormuseid

Puudused:

- paindumatu, raudteetransport üksinda ei võimalda uksest ukseni vedu

- eeldab vastava infrastruktuuri olemasolu

- erinevates piirkondades on erineva laiusega rööpad

- erinevates piirkondades kehtivad erinevad seadused (SMGS kokkulepe idas, CIM läänes)

- tarnekiirus on suhteliselt aeglane (8 km/h)

SmartLine’il on raudteetranspordi alal äärmiselt head kontaktid, eriti Venemaa suunal.

Multimodaalne transport

Multimodaalne vedu ühendab endas kahte või enamat transpordiliiki, näiteks laeva- ja autotarnet. Kombineerimine tagab paindliku ning energiat, aega ja raha säästva kaubatranspordi. Meil on sel alal suured kogemused ja koos leiame Teie jaoks parima lahenduse.